مهلت ارسال مقالات 7اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها 9اسفند 96
برگزاری10اسفند ماه 96

 
صفحه اصلی > کمیته داوران
.: کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سرکارخانم فاطمه سلیمانی پور

کمیته علمی مرکز

2

جناب آقای دکتر رضا عیسی نیا

هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3

جناب آقای دکتر سید حسین خدابنده

مشاور حقوقی مرکز سروش حکمت

4

جناب آقای دکتر علیرضا ناييج

دبیر علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه