مهلت ارسال مقالات 15دی 96
مهلت واریز هزینه ها 20دی 96
برگزاری 15بهمن96

 
      کمیته داوران
دکتراسما میرخطیب
دکتر سارا حاجی مظفری
دکتر مهدی مقتدی نژاد

صفحه اصلی > کمیته داوران
.: کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سرکارخانم فاطمه سلیمانی پور

کمیته علمی مرکز

2

جناب آقای دکتر رضا عیسی نیا

هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3

جناب آقای دکتر سید حسین خدابنده

مشاور حقوقی مرکز سروش حکمت

4

جناب آقای دکتر علیرضا ناييج

دبیر علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه