مهلت ارسال مقالات 7اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها 9اسفند 96
برگزاری10اسفند ماه 96

 
صفحه اصلی > l اعضای کمیته علمی
.: l اعضای کمیته علمی

1_حجت الاسلام دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی،(معاون فرهنگی و ارتباطات دانشگاه مذاهب اسلامی)

2_حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرتضوی هشترودی. (رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)

3_دکتر علیرضا ناييج،  (نایب رئیس و دبیر علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه)

4_ حجت الاسلام دکتر یحیی جهانگیری سهروردی(معاون ارتباطات علمی و بین‌المللی دانشگاه مذاهب اسلامی)

5- حجت الاسلام دکتر سید طاها مرتضوی.( استاد حوزه و دانشگاه)

6- سرکار خانم دکتر فاطمه میرزایی ( مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی مرکز)

7- سرکارخانم فاطمه سلیمانی پور ( کمیته علمی مرکز)

8- دکتر علی شیرخانی ( رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

9- دکتر رضا عیسی نیا ( هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی )

10- دکتر عبدالوهاب فراتی ( هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه )

11- حجت الاسلام والمسلمین منصور سهروردی (دبیر انجمن مطالعات سیاسی )

12- حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر ابراهیم زاده شرمه (استاد حوزه و دانشگاه)