مهلت ارسال مقالات 15دی 96
مهلت واریز هزینه ها 20دی 96
برگزاری 15بهمن96

 
      کمیته داوران
دکتراسما میرخطیب
دکتر سارا حاجی مظفری
دکتر مهدی مقتدی نژاد

l درباره کنفرانس > ساختار سازمانی >
.: ساختار سازمانی

دکتر علی دشتی شفیعی
دبیر علمی کنفراس و رئیس کمیته داوران
سیدمحمود مرتضوی هشترودی
رئیس کنفراس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی